Werken als jobstudent in België

Waar moet je op letten?

Door Arleta Drab

Aan de slag als jobstudent? Hier vind je een overzicht van je rechten inzake loon, belastingen, contract etc.

Voor wie
Je mag pas als jobstudent werken na je voltijdse leerplicht. In de meeste gevallen kan je als jongere al vanaf je 15e aan de slag. Je voltijdse leerplicht eindigt dan ook als je 15 jaar bent en minstens 2 jaar secundair onderwijs hebt afgerond. Is dat niet het geval, dan eindigt je voltijdse leerplicht als je 16 bent.
Vanaf 15 of 16 jaar kan je dus als jobstudent met een contract 'tewerkstelling van studenten' gaan werken. Een voorwaarde is wel dat je tijdens je studentenjob voltijds of deeltijds onderwijs volgt.

Uitzonderingen
Er zijn enkele situaties waarbij je niet als jobstudent kan gaan werken. Je kan als student niet in dienst genomen worden met een ‘overeenkomst voor tewerkstelling van studenten’ als je:
  1. Al meer dan 12 maanden werkt bij dezelfde werkgever
  2. Bij een avondschool ingeschreven staat
  3. Onbetaalde arbeid verricht in het kader van een stage die deel uitmaakt van je studieprogramma.
Jongeren die alternerend leren en werken, kunnen dus wel met een studentenovereenkomst aan de slag. Dat mag ook bij de werkgever waar de 'overeenkomst van stage' (alternerende opleiding) loopt.

“Het loon dat je krijgt hangt af van je functie, je leeftijd en de sector (of het bedrijf) waarin je werkt.”


Contract en loon
Als jobstudent moet je altijd een contract hebben. Ga hieronder na welke elementen het contract minimaal moet bevatten en hoe de proefperiode geregeld is. Verplichte elementen voor je contract als jobstudent zijn: naam en persoonsgegevens van jou en van je werkgever, begin- en einddatum van je tewerkstelling, plaats of functieomschrijving, enzovoorts. Het loon dat je krijgt hangt af van je functie, je leeftijd en de sector (of het bedrijf) waarin je werkt.
Minder bijdragen sociale zekerheid
Elke student mag maximaal 475 uren werken als jobstudent. Hierop is de sociale zekerheidsbijdrage lager. De solidariteitsbijdrage bedraagt 8,12%. Daarvan betaalt de student 2,71 % en de werkgever 5,42 %.

Voorwaarden zijn:
  • Je werkt met een arbeidsovereenkomst voor studenten (studentencontract)
  • Jouw tewerkstelling als student is beperkt tot 475 uren per kalenderjaar
  • Jouw tewerkstelling als student is enkel toegestaan als je dit niet doet wanneer je verplicht aanwezig moet zijn op school, de universiteit of een instelling.

Moet ik belastingen betalen?
Of je belasting moet betalen hangt af van wat je verdient. Als je inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, dan hoef je er geen belastingen over te betalen. Wel moet je zelf je belastingaangifte invullen.
Het maximumbedrag wat je aan inkomsten mag hebben, zonder er belastingen over te hoeven betalen, verandert elk jaar.

Buitenlandse studenten
Studenten uit landen die behoren tot de Europese Unie of uit Zwitserland, hebben dezelfde rechten en plichten als studenten die in België studeren, ook al wonen ze hier niet.