$lang

Find your next job.

What you'll be doing

Job description

Are you the flexible packer we are looking for? Then this might be the job for you!

As a packer, you and your teammates are responsible for the efficient execution of planned production orders, whereby you rotate in a 3-shift system. You will work on one or more machines that produce plastic products. You take them off the assembly line and put them on the pallet.

Job requirements

  • Enthusiasm and commitment are more important than experience.
  • Having a conversation in English and / or Dutch is no problem for you.
  • Ou can also think logically and you are an independent worker who likes to work with machines.
  • Given the location, it is nice if you live in the area of ​​Nazareth and have your own transport.

Our offer

  • You will be rewarded with an attractive salary supplemented with shift compensation.
  • You work in a 3 shift system.
  • Of course you will receive the necessary training and the opportunity to prove yourself to the machines.

Apply now

Fill out the form below. We’ll take it from there!


×
Focus versus flexibiliteit (‘The F-words’)
De juiste persoon op het juiste profiel.

Iedere dag zijn wij bezig met het zoeken van nieuw talent voor onze klanten. Daarbij zijn ogenschijnlijke tegenpolen als focus en flexibiliteit van groot belang. Want een balans tussen de twee is noodzakelijk – en omdat de behoefte vanuit de markt voortdurend verschuift is het belangrijk om deze 2 doelen regelmatig vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Hoe we dat doen? Door te blijven leren, altijd een open communicatie te voeren en eerlijk te zijn, ook als het eens niet lukt. Zo hou je de F-woorden actueel in je samenwerking, en bewegen wij mee met de veranderende behoefte.

We leggen dit keer de focus op communicatie. Concreet betekent het dat we -- aansluitend op het gevraagde profiel -- andere bronnen aanwenden, onze rekruteringsprocessen aanpassen en zo net dat stapje extra te zetten om bij de behoefte van de markt te komen. Goede communicatie is de sleutel in elke vorm en in iedere taal. Met de nadruk op communicatie op de werkvloer. Verbaal en non-verbaal, direct en indirect. Onze intercedent speelt daarin een grote rol, als contactpersoon met uw bedrijf. We vragen vooraf goed door over de eisen op het gebied van communicatie en toetsen die uitgebreid bij de kandidaat. De uitzendkrachten screenen we zo op taalvaardigheden én communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen verder in de breedste zin van het woord. Denk dan bijvoorbeeld aan taalcursussen. Zo dragen we ons steentje bij in het borgen van de communicatie.

Benieuwd? We kunnen u vrijblijvend informeren of direct vrijblijvend kandidaten voorstellen. Wij zijn er klaar voor.

Binnenkort verschijnt ons artikel hierover op onze website. Hou onze artikelen in de gaten.