Je loonbrief uitgelegd

Abracadrabra ?

Door Miranda Kasmi

Je loon staat weer op je bankrekening! Je hebt er hard voor gewerkt en ontvangt daarnaast ook je loonbrief. Veel cijfers, bedragen en omschrijvingen. Maar wat betekent dit nu allemaal? Hieronder een korte uitleg van wat jij allemaal terug vindt op jouw loonbrief.

“Veel cijfers, bedragen en omschrijvingen. Maar wat betekent dit nu allemaal?”

Om te beginnen staan er heel wat persoonlijke gegevens op. Ook informatie van je werkgever kun je hier terug vinden. Daarnaast zie je altijd staan over welke periode deze specificatie is.

Het loon wat je ontvangt op je bankrekening is je nettoloon. Dat is het bedrag wat onderaan de streep op de samenvatting staat. Voordat je dit ontvangt worden er een aantal dingen berekend over je brutoloon. Je brutoloon is het bedrag wat je verdient over je gewerkte uren inclusief evt. toeslagen, premies, feestdagen en uitbetaalde ziektedagen. Wanneer al deze bedragen opgeteld zijn wordt daar eerst de RSZ-bijdrage afgehaald. Dit is 13.07% van 108% van je brutoloon wanneer je arbeider bent. Werk je als bediende dan wordt de 13.07% over 100% loon berekend.

Wanneer de RSZ-bijdrage van je brutoloon is afgehaald heb je het belastbaar loon over. Van dit bedrag wordt de bedrijfsvoorheffing ingehouden. De hoogte van de bedrijfsvoorheffing kan van persoon tot persoon verschillen en kan afhankelijk zijn van de gezinssituatie. Hierdoor kan een collega met dezelfde werktijden meer of minder bedrijfsvoorheffing hebben dan jij.

Belangrijk: De ingehouden bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de totale belasting die je per jaar verschuldigd bent. Wanneer er belastingaangifte gedaan wordt krijg je de eindafrekening. Als het dan blijkt dat er teveel is ingehouden dan krijg je dit teveel betaalde bedrag terug van de fiscus. Mocht het zijn dat er te weinig is betaald dan wordt er gevraagd om bij te betalen.

We zijn weer terug bij het bedrag waar jij het eerst naar kijkt op je loonbrief: het nettoloon! Dat is het bedrag wat overblijft nadat de RSZ en de bedrijfsvoorheffing eraf zijn gehaald. Ook kun je een bedrag zien staan achter sociaal abonnement. Dit zijn de reiskosten die je betaald krijgt, afhankelijk van het aantal kilometers naar je werk en aantal gewerkte dagen. Ook kan het zijn dat er netto een inhouding is zoals bijvoorbeeld een borg. Dit bedrag wordt hier dan weer van afgetrokken.

Bij sommige jobs heb je ook recht op maaltijdcheques. Hiervoor zal je per cheque zelf een klein bedrag afstaan. Dit vind je terug op je loonbrief bij de bijdrage maaltijdcheques. Het aantal verdiende maaltijdcheques krijg je per maand uitbetaald.